Disclaimer

Wij waarderen uw belangstelling voor onze producten en onze website. Cafetaria De Meerpaal, hieronder vermeld als Cafetaria, hoopt u graag terug te zien en wellicht als klant te mogen verwelkomen. Nationale en internationale regelgeving, en met name misbruik van deze regelgeving, noodzaakt ons helaas tot het opstellen van voorwaarden en richtlijnen onder andere met betrekking tot het raadplegen en gebruiken van onze website. Vandaar deze disclaimer:

Aansprakelijkheid en copyright op de website van Cafetaria De Meerpaal.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de cafetaria aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.demeerpaalapeldoorn.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de cafetaria (ook niet via een eigen netwerk).

Op deze site kunnen afbeeldingen en teksten gebruikt worden die deels verkregen zijn via internet of andere bronnen. Indien wij deze afbeeldingen of teksten gebruiken, gaan wij ervan uit dat hierop geen rechten rusten. Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien u van mening bent dat wij dit wel doen, verzoeken wij u dit ons te laten weten. De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) worden verwijderd.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. De cafetaria heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De cafetaria sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de cafetaria, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de cafetaria te kunnen raadplegen. De cafetaria is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website van de cafetaria verkregen is.